Brukerundersøkelse

Intern brukerundersøkelse gjennomført oktober 2020