Team

Barna er inndelt i team på hver avdeling.

Følg oss på Facebook

Hos oss er alle barna i faste, aldersinndelte team deler av dagen, det vil si sammen med barn som er født samme år. Disse teamene har fast pedagogisk leder, og faste assistenter. Det er allikevel slik at vi må bruke vår bemanning mest mulig hensiktsmessig fra dag til dag på hele huset. Teamene har stort sett samling, lek inne/ute, aktivitet og formiddagsmat hver for seg. Før og etter teamtiden er det mer åpent på avdelingen og mellom avdelingene. Teamene hos oss har fått navnene sine fra Hundremeterskogen;

På stor avdeling (Solstrålen) finner vi Ole Brumm som er de eldste, Sprett og Heffalompen.

På småbarn (Regnbuen) er Tigergutt de eldste barna, Nasse Nøff og Kengubarna de andre teamene.