Teamkontakter og samarbeidsutvalg 2020-2021

På hvert team velges det to teamkontakter blant foreldrene/foresatte. Disse danner hos oss styret i foreldrerådet, og er ansvarlig for å kalle inn til foreldrerådsmøter, legge frem saker etc. Tre av teamkontaktene er foreldrenes representanter i barnehagens samarbeidsutvalg (SU).

Følg oss på Facebook

Teamkontakter

- er teamets bindeledd for foresatte inn i foreldrerådet

- har ansvar for å arrangere to teamtreff pr. barnehageår 

- deltar på 2-3 foreldrerådsmøter i året 

- bidrar på arrangementer i regi av foreldrerådet (nissefest, Eventyråsdagen, foreldremøte på våren i regi av foreldrerådet) 

Tre teamkontakter deltar i barnehagens SU. Fordeling av oppgaver og verv avklares på høstens første møte. 

Dette sier teamkontaktene selv: "Å være teamkontakt er en overkommelig mengde arbeid. Det er sosialt, og en fin måte å bli kjent med foreldre på andre kull. Ikke minst gir det et dypere innblikk i hvordan barnehagen er organisert, hvordan den drives og hvordan barnehagen jobber med det pedaogiske tilbudet. Foreldrerådet blir flere ganger i året bedt om å komme med innspill vedr. årsplaner o.l, så man har også mulighet til å påvirke barnehagehverdagen til barna." 

 

Teamkontakter 2020/2021 

Ole Brumm: Lene Johnsgaard (foreldrerådsleder, SU), Edyta Sedrowska 

Sprett: Marthe J. Jevnaker (SU), Malene Johansen 

Heffalompen: Melissa H. Berg (SU), Marianna Sæteråsen 

Tigergutt: Kim Thomassen 

Nasse Nøff/Kengubarna: (velges etter jul) 

 

Barnehagens samarbeidsutvalg 2020/2021 

Foreldrerepresentanter: Lene Johnsgaard, Melissa H. Berg, Marthe J. Jevnaker. Vara: Kim Thomassen 

Ansattes representanter i SU: Anne Lene Solberg, Silje Taralrud Flesvik, Kjersti Fjørkenstad 

Politisk representant i SU: Tåle Willerud 

Barnehagens ledelse deltar på møtene.