Regnbuen 0-2 år

Tlf.: 90 28 31 10 / 61 16 83 43 Avdelingsleder: Iren Rødningsby

Følg oss på Facebook

Regnbuen er småbarnsavdlingen i barnehagen, fra 0-2 år. Barna er inndelt i grupper;Kengubarna, Nasse Nøff og Tigergutt. Viktig på småbarnsavdelingen er trygghet og ro, tid og nærhet. Vi leker og har det moro, koser oss med sang og musikk og ulike aktiviteter inne og ute. Det er viktig å gjøre de hverdagslige rutinene, som matsituasjon, stell, soving o.l, til gode opplevelser for små og store.