Solstrålen 3-6 år

Tlf.: 90 28 90 88 / 61 16 83 43 Avdelingsleder: Kristina Sommerstad Hansen

Følg oss på Facebook

Solstrålen er barnehagens 3-6 årsavdeling. Barne er fordelt i grupper etter alder; Heffalompen, Sprett og Ole Brumm. Uteaktivitet er en viktig del av barnehagehverdagen hos oss, og på Solstrålen har alle barna 1-2 dager ute hver uke, i tillegg til ordinær utetid i hverdagen både formiddag og ettermiddag. Fra barna går over på stor avdeling starter forberedelsene til overgangen mellom barnehage og skole, ved å gjøre seg kjent på skolens område og treffe sine fremtidige faddere.