Praktisk informasjon

Følg oss på Facebook

 

Antall plasser: 110 enheter
Alder: 0-6 år
Åpningstider: 06.30-16.45

For at barnehagen skal kunne stenges og porten låses 16.45, må foresatte komme for å hente barna senest 16.40. 

Stengt i uke 28, 29 og 30, i romjula og onsdag før Skjærtorsdag.

Vi har 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret, som brukes til internt og ekstern jobbing for hele personalet. Datoer bekjentgjøres i barnehagenes årsplan, og evt endringer informeres om senest tre uker i forkant.

Mat: Vi serverer barna tre måltider daglig, med fokus på sunn og variert kost.

Priser:

Foreldrebetaling følger kommunale satser. 

Matpenger: 

100 % plass 350,- (reduseres %-vis ut fra plasstørrelse). 

Søskenmoderasjon:
30 % for søsken nr 1
50 % for søsken 2 eller fler

Fra 1.mai 2015 skal ingen husholdninger betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass.

Betalingen skjer forskuddsvis, med forfall den 1. i hver måned.

For de som har deltidsplasser kan det kjøpes ekstra dager ved behov, dersom det er ledig kapasitet i barnehagen denne dagen. Dette avgjøres på avdeling. Kjøp av ekstra dag koster 340,- kr. pr. dag.

Bleieavtale:

Vi tilbyr alle med barn som bruker bleier å benytte seg av barnehagens bleieavtale. Avtalen inkluderer bleier, våtservietter og bruk av salve ved behov. Dere slipper da å huske på å fylle opp med bleier når det er tomt, og vi slipper å ha oversikt over så mange bleiepakker. Pris: 160,- kr/mnd for 100 % plass.

Til dere som heller ønsker å ta med bleier selv: Vi ønsker IKKE trusebleier (Up & go). Dette for å lette arbeidet ved mange bleieskift, slik at vi ikke behøver å ta av alle klær. Bleier oppbevares i barnehagen, vi sier fra når det nærmer seg tomt.

Turpenger:

Innbetaling av turpenger gjøres to ganger årlig, men vurderes ut fra bruk (dvs. noen ganger kun en gang pr. år). Turpengene dekker kostnader ved bruk av minibuss og kollektiv transport, ekstra ressurser som settes inn ved turer, inngangsbilletter etc.

Satser pr. 1/2-år:

100 % plass: 150,- kr.

80 % plass: 120,- kr.

60 % plass: 90,- kr.

50 % plass: 75,- kr.  

Taushetsplikt:

For å gjøre barnas hverdag helhetlig og trygg, er det viktig med gjensidig informasjon, og et åpent forhold mellom hjem og barnehage! Det er av stor betydning for oss som jobber med barna at vi kjenner til det enkelte barns spesielle behov, og barnets livssituasjon. Alle som jobber i barnehage har taushetsplikt! Barnehagens styre og Samarbeidsutvalg skriver også under på erklæring om taushetsplikt.

Attester for personalet:

Politiattest skal fremlegges av alle som ansettes i barnehagen, og alle som regelmessig oppholder seg i barnehagen.

Alle ansatte leverer helseattest (egenerklæring).

Samarbeidspartnere:

Barnehagen har flere samarbeidspartnere, blant disse er

 • Barnehagekontoret ved barnehagesjef Malin Iversen og barnehagekonsulent Merete Narum

 • Helsestasjonstjenesten 

 • PP-tjenesten

 • Spes.ped teamet

 • Barnevernstjenesten

 • Private og kommunale barnehager i kommunen

 • Stange skole

 • Skreia ungdomsskole

 • Raufoss videregående (Barne- og ungdomsarbeider)

 • Samarbeid med andre eksterne instanser ved behov

 • Fastleger tilknyttet barna ved behov

 • Skreia legesenter