Levering og henting

I barnehagen har vi gode muligheter for jevnlig dialog ved at vi møter foreldrene både morgen og ettermiddag, et godt utgangspunkt for at vi sammen skal kunne gi barnet en best mulig dag, både hjemme og i barnehagen. Det er viktig at barnet føler seg velkommen i barnehagen, og også at vi i barnehagen får informasjon som er av betydning for hvordan dagen kan arte seg for barnet.

Følg oss på Facebook

Ofte er det hektisk ved levering og henting, både for oss i barnehagen og for foreldrene. I garderoben har vi en ringeklokke som kan brukes til å tilkalle noen inne på avdeling dersom det ikke er noen i garderoben når dere kommer. Det er selvfølgelig også helt i orden at dere følger barnet helt inn på avdelingen. Barna skal hverken leveres eller hentes uten at det er gitt beskjed til personalet.

Vi er mye ute i barnehagen, og ofte er vi ute når barna blir hentet. På hver avdeling har vi en seinvakt som har ansvaret for å krysse ut barna når de blir hentet. Disse to skal ha refleksvest på seg, og skal ha beskjed om at barnet er blitt hentet. Om du ikke finner vedkommende med refleksvest på din avdeling, så gi tydelig beskjed til en annen voksen om at barnet er hentet. Ved henting skal personalet så langt det lar seg gjøre forteller litt om barnets dag i barnehagen. Dersom barnet hentes av andre enn den som har daglig omsorg skal dette være avtalt med personalet. 

Barnehagen stenger 16.45, det vil si at alle barn og foresatte skal ha forlatt barnehagen innen dette klokkeslettet. Den som henter barnet må derfor være i barnehagen innen 16.40. Ved tredje gangs for sene henting vil foresatte bli ilagt et gebyr på 300,- kr. Det gis skriftlig varsel ved for sen henting. 

Har du en kort beskjed som skal gis angående ditt barn så send oss en melding på Kidplan. Dette kan f.eks. være beskjeder om at barnet har fri, sykdom, andre som henter, barnet hentes tidligere, barnet skal sove kortere/lenger enn vanlig etc. 

Det er ikke lov for barna å gå utenfor porten uten følge av voksne, og porten skal alltid holdes lukket. Vi ber om at dere ikke lærer barna å åpne porten!