Sykdom hos barn

Smittefaren er stor i barnehagen, siden vi er mange små og store som er tett på hverandre. Hold derfor barnet hjemme dersom det er sykt, og gi beskjed om dette til barnehagen. Barnets almenntilstand er avgjørende, og om barnet ikke er i form til å følge barnehagens aktivitetsnivå gjennom dagen så skal det holdes hjemme. Om barnet ikke kan være ute må det også holdes hjemme. Om barnet blir sykt ila dagen vil vi ta kontakt med foresatte. Særskilte vurderinger kan bli tatt i enkelttilfeller.

Medisiner o.a.

Gi beskjed til personalet dersom barnet skal ha medisiner i løpet av dagen. Det er foresattes ansvar å gi personalet opplæring på medisineringen. Medisineringsskjema fylles ut av foresatte og personalet. Husk også å gi beskjed dersom det er noe barnet reagerer på/er allergisk mot. Allergier, faste medisiner og lignende skal opplyses om skriftlig ved oppstart på skjema utdelt i barnehagen, og dukker slike ting opp etter hvert er det viktig at det gis skriftlig beskjed om dette til barnehagen.

Barnets allmenntilstand

Vurdering av barnets allmenntilstand vil alltid måtte baseres på skjønn. Barn med feber eller akutte diarè tilstander/oppkast holdes hjemme. Ved feber anbefales en feberfri dag før barnet kommer tilbake i barnehagen. Ved oppkast og/eller diarè skal barnet holdes hjemme i 48 timer etter siste løse avføring/siste oppkast. Barn skal ellers være friske nok til å delta i barnehagens vanlige aktiviteter før de kommer tilbake etter sykdom. Ved tvil om barnets allmenntilstand, kontakt lege.

Forebyggende tiltak

Spredning av smittsomme sykdommer forebygges best ved gode rutiner for håndvask for barn og ansatte, spesielt etter toalettbesøk, bleieskift og før håndtering av mat. Regelmessig rengjøring av leker og forsvarlig behandling av blodsøl er også viktige forebyggende tiltak.

Ved meslinger, kusma, røde hunder og leverbetennelser (hepatitt), spør kommunehelsetjenesten om råd.

Smittsomme sykdommer med egne retningslinjer

Infeksjoner som hjernehinnebetennelse (meningitt), HIV, hepatitt B, hepatitt C og tuberkulose krever spesiell håndterting med hensyn til barnehager. Kontakt kommunelegen for nærmere håndtering.

 

Noen vanlige sykdommer hos barn

SYKDOM

SYMPTOMER

SMITTER

HVOR LENGE

SMITTE

-FARE

I FORHOLD TIL

BARNEHAGEN

Diare og

Omgangssyke

 

Gjentatte suppetynne avføringer. Oppkast .

 

Avhengig av smittestoff

 

Stor

 

Barnet skal holdes hjemme 48 timer etter siste løse avføring/siste oppkast

 

Forkjølelse

 

Snue, hoste, press over bihuler

 

Noen dager

 

Nokså stor

 

Avhenger av barnets almenntilstand

 

Influensa

 

Feber, snue, press over bihuler, muskelsmerter

 

De første sykdomsdagene

 

Stor

 

Hjemme hvis feber og utilpass.

Urinveisinfeksjon

(Blærekatarr)

 

 

De minste barna:

Ofte kun feber, utilpass.

Se større barna:

Hyppig og smertefull vannlating

Smitter ikke

Ingen

Avhenger av barnets almenntilstand. Legebehandles.

Vannkopper

Feber, små væskefylte blærer

 

1 uke før og 1 uke etter siste frembrudd

Stor

Hjemme til utslett har tørket inn.

 

Brennkopper

 

Væskende og/eller skorpebelagte sår – oftest i ansiktet/hender

 

1-3 dager etter startet behandling

 

Nokså stor

 

Holdes hjemme til smittefri.

Øyekatarr

Røde og verkende/rennende     øyne

Avhengig av smittestoff

Nokså stor

Avhenger av barnets almenntilstand. Hvis flere tilfeller – styrer avgjør.

Hodelus

 Kløe og luseegg i hodet

 Inntil behandling

 Nokså stor

 

Hjemme til igangsatt behandling. Reseptfri medisin på apotek.