Utstyr som barnet trenger

Barnehagehverdagen krever varierende utstyr, og det er viktig at barnet har klær som tåler hverdagen i barnehagen. Barna må ha nok klær, og riktige klær etter vær og temperatur. For at vi skal kunne gi barna gode opplevelser med uteliv i all slags vær, er vi avhengige av at klær og sko holder barna varme og tørre. Merk alt av barnets utstyr, så er det større sjans for at utstyr på avveie kommer til rette igjen.

Følg oss på Facebook

Huskeliste: 

  • Innesko, gjerne sandaler.

  • Uteklær til det været som kan bli aktuelt i løpet av dagen. Husk at været kan skifte fort, i barnehagen er vi er ute i all slags vær.

  • Ekstra skift fra innerst til ytterst. Barnet kan ha ekstra tøy liggende i barnehagen. Se over sekken, og se om barnet har alt det trenger der.

  • Alt av våte klær må tas med hjem til tørk!

  • Møkkete uteklær må tas med hjem og vaskes, spyles eller tørkes av.

  • Merk klær og utstyr med barnets navn.

  • Til soving:De barna som sover må ha med seg sengetøy/tepper/voksiposer el.l.hjemmefra. Barna må også ha med seg vogn. Barna kan ha med seg ting de trenger for å få sove i barnehagen (smokker, filler, bamser etc). Vogner oppbevares ute i barnehagen under tak. Om ønskelig kan de fraktes til og fra barnehagen daglig. Sengeklær tas inn i barnehagen, i egne hyller til barna bak i personalgangen. På vinteren vil vognene bli tatt inn i gangen før barna skal sove, slik at de varmes opp før vi legger sengeklærne oppi.

  • Leker: For de nye barna er det lov til å ta med seg en kjent ting hjemmefra som gir trygghet i tilvenningsperioden. Ellers er det ikke lov til å ha med ting fra hjemme, bortsett fra ved eventuelle planlagte ”Ha-med-dager”. Dette er fordi lekene vi har i barnehagen skal være felles, alle skal kunne bruke lekene. Dette skjer ikke alltid med barnas egne leker

  • På vinterstid kan barna ha med seg ski i barnehagen, dersom barna håndterer skigåingen selv (kan reise seg opp når de faller etc.). Akebrett/sykler/annet utstyr til utelek avtales med personalet på forhånd. Dersom slikt utstyr står igjen når vi stenger barnehagen, vil det stå på foreldrenes eget ansvar!