Overganger innad i barnehagen

Vi har rutiner for å forberede barna på overgangen mellom avdelingene i barnehagen.

Følg oss på Facebook

Hos oss er barna mye sammen på tvers av avdelingene. Vi har felles utetid, og ofte også åpent mellom avdelingene inne. Barna har kjennskap til både barn og voksne på begge avdelinger. De eldste barna på Regnbuen (småbarn), og de yngste på Solstrålen (store barn) har felles spiserom på storkjøkkenet vårt.

Pedagogisk leder følger teamet sitt gjennom hele barnehageløpet, så sant dette er mulig å gjennomføre. Dette gjør at det er minst èn person som barna kjenner godt, og som er godt kjent med barna. Noen ganger vil også assistenter følge teamet.

Det gjennomføres et møte mellom pedagogiske ledere på Tigergutt, Heffalompen og Nasse Nøff på slutten av hvert barnehageår, der det evalueres hvordan samarbeidet har vært gjennom barnehageåret, og rutiner for overgangen gjennomgås.