Overgang mellom barnehage og skole

Våre overgangsrutiner for overgangen mellom barnehage og skole.

Følg oss på Facebook

I Østre Toten er det utarbeidet overgangsrutiner for overgangen fra barnehage til barneskole. Hos oss har vi et godt samarbeid med Stange skole, som er vår nærmeste nabo, og allerede på småbarnsavdelingen begynner barna å bli litt kjent på skolens uteområde. Besøkene blir mer regelmessige etter hvert som barna blir eldre.

I løpet av det siste året i barnehagen gjennomføres flere treff for barna som skal begynne på Stange skole. Da inviteres barn som går i ulike barnehager, og også barn som ikke går i barnehage. Det arrangeres to treff i Oliviabakken barnehage og to i Eventyråsen barnehage, ett treff på skolens område som barnehagene har ansvaret for, og ett på skolen som skolen har ansvaret for.

Overgangssamtaler

Før sommerferien når barna går siste året i barnehagen gjennomføres individuelle overgangssamtaler mellom foresatte og pedagogisk leder på Ole Brumm-gruppa. Her gjennomgås informasjon som barnehagen og foresatte ønsker at skal videreformidles til skolen som barnet skal begynne på. I samarbeid fylles det ut et overgangsskjema som leveres til skolen i et møte som pedagogisk leder fra barnehagen og lærere fra skolen deltar på før sommerferien. Foreldre/foresatte skal samtykke i informasjon som overføres angående enkeltbarn.

For barn med spesielle behov starter samarbeidet med overgangen mellom barnehage og skole tidligere, og det er møtepunkter og samarbeid med skolen gjennom det siste året i barnehagen. Alt samarbeid inkluderer foreldre/foresatte.

Arbeidsinnhold gjennom siste året i barnehagen

Siste året i barnehagen jobbes det med flere skoleforberedende aktiviteter, med hovedvekt på det pedagogiske opplegget Språksprell. Alle barna på gruppa får også sitt eget førskolehefte med ulike skoleforberedende aktiviteter som vi jobber med i barnehagen.

Det viktigste å trene på før skolestart er uansett selvstendighet. Når barnet begynner på skolen så ønsker skolen at barna er selvstendige i påkledning (kle på seg selv, åpne og lukke glidelåser og knapper etc.), ved dobesøk etc. Dette er viktigere å trene på enn å lese, skrive og regne – dèt kan barna lære på skolen.

Faste aktiviteter for Ole Brumm

Fast i barnehagen er at Ole Brumm er på tur til Tjuvåskampen i juni. Da går vi fra Oksbakken og opp, en tur på totalt 7 km. ca. Videre arrangeres egen avslutning for Ole Brumm med foresatte. Her får barna utdelt permene sine med minner fra tiden i barnehagen. Etter avslutningen blir barna igjen for å overnatte i barnehagen, noe de gjerne ser frem til i lang tid.