Årsplan

Barnehagens årsplan gir en orientering om aktiviteter og gjøremål i barnehagen for inneværende barnehageår. Den er et arbeidsverktøy for personalet, og en synliggjøring av vårt arbeid utad. Årsplan for 2020-2021 er godkjent i barnehagens samarbeidsutvalg 9.september 2020 (trykk på linken under bildet). Ta kontakt dersom du ønsker utskrift av årsplanen :)