Sagt av foresatte

Tilbakemeldinger fra foresatte, intern brukerundersøkelse oktober 2020

- Alltid gode historier om hva som har skjedd i barnehagen. Inntrykk av at alle de ansatte på avdelingen har en veldig stor betydning for vårt barn. 

- Stabilt personale og godt blandet barnegruppe. 

- Veldig flinke ped.ledere som jobber bevisst og godt i team.

- Vårt barn trives veldig godt, og har gjort det siden oppstart i barnehagen.

- Føler oss trygge på barnehagen og at barnet vårt har det godt der. 

- Føler meg trygg på at barna mine har trygge voksne rundt seg som følger opp godt. 

- Veldig koselige og dyktige ansatte. Beskjeder er tydelige og dialogen er veldig god. 

- Trives veldig godt, er så glade for at vi valgte dere som barnehage. 

- Vi blir alltid møtt av imøtekommende og koselige ansatte som har tid til å snakke både ved levering og henting, eller om det er noe annet. 

- Opplever sjelden å møte vikarer, og er veldig glad for det. 

- Alle ansatte tar oss godt i mot, selv på dager hvor barnet helst ikke vil gå inn. 

- Veldig fornøyd med alt personale i barnehagen, uten unntak. 

- Vi får god informasjon og gode historier fra dagen som gjør at vi får forståelse av hva som skjer i barnehagen. 

- Kjempebra med bilder på Kidplan. 

- Får alltid veldig god informasjon om barnets dag. 

- Fikk raske svar i oppstarten, hvor alt var nytt og vanskelig for oss alle, noe som ga stor trygghet for oss. 

- Fortsett med utetid og et variert tilbud. 

- Ped.leder stiller seg støttende og til disposisjon for å diskutere/veilede. Dyktige i jobben sin. 

- Flinke på hvilestund. 

- Vi er veldig glade i barnehagen og alle ansatte, føler oss veldig trygge på å levere barna våre her. 

- Har vurdert å bytte barnehage grunnet avstand, men funnet ut at vi tror ikke noe kan måle seg med dere. 

- Det er en fantastisk barnehage hvor barna har varierte dager. Med turer i minibuss og til fots, varmmat og bålmat vil jeg si at barnehagen er noe av det beste tilbudet jeg har vært borti. 

- Verdens beste barnehage. 

- Fantastisk barnehage hvor vi alltid føler at barna våre blir sett og hørt, og møtt i sine behov.