Skade og ulykke

Rutiner ved skader i barnehagetiden:

Ved skade i barnehagetiden

Slik er rutinene våre:

  • Legesenteret varsles om at vi er underveis. Vi benytter Skreia legesenter uavhengig av barnets fastlege. Dette fordi det er vanskelig for oss å ha oversikt over alle barnas fastleger, og at dette er det nærmeste legekontoret

  • Foreldre/foresatte kontaktes. Blir gjerne bedt om å møte oss på legesenteret (avhengig av skadens omfang)

  • Den/de som følger barnet fra barnehagen blir så lenge det er behov for det, og minst til en av barnets pårørende har kommet

  • Det skrives skademelding på alle skader i barnehagetiden, både hos barn og voksne

Blir barnet skadet slik at det må rett på sykehuset er våre rutiner slik:

  • Vi ringer 113

  • Vi ringer foreldre/foresatte

  • En fra barnehagen blir med til sykehuset, og blir så lenge det er behov for det

  • Skademelding fylles ut

  • Avhengig av skadens omfang blir det delt ut et informasjonsskriv til alle, slik at barna kan få hjelp til å bearbeide inntrykkene i samarbeid med foresatte

Barn og ansatte er forsikret i det daglige oppholdet. Turer i barnehagens regi regnes som en del av det daglige oppholdet.